Kontakt

Styrelsen

info@saff.nu

Styrelsen har följande sammansättning
Marcus Olhans Ordförande 073-066 76 55
Håkan Jansson v ordf 070-265 23 26
Johan Gullberg Sekreterare 070-3301448
Vakant Kassör
Anneli Andersson 070-204 50 59
Max Liljekvist 070-594 33 18
Christina-Maria Bladh Suppleang 072-222 15 15

Kommentarer inaktiverade.