OM SAFF

Om Söderbärke Aktiva Företagares Förening

Föreningen grundades 1983 och har till uppgift att verka för det lokala näringslivets utveckling.

I Söderbärkebygden finns fler än 100 småföretag registrerade. De flesta av dessa är medlemmar i SAFF.

Föreningen är politisk obunden och inte ansluten till någon annan rikstäckande organisation.

Målsättningen är att arbeta för en positiv utveckling av företagsamhet i Söderbärkebygden. Föreningen skall verka för att företagandets villkor underlättas och beaktas av bland annat de kommunala instanserna.

SAFF arbetar dessutom med följande:

  • Marknadsföring och reklam för bygdens företag
  • Information och utbildning av medlemmar i frågor som rör företagande
  • Skapa goda kontakter mellan medlemsföretagen

Om Du önskar mer information eller har andra synpunkter, kan Du vända dig till styrelsen. Vi tar gärna emot synpunkter och förslag.

Om du finner föreningens verksamhet intressant och viktigt också för Din verksamhet, ser vi gärna att Du blir en av våra medlemmar.

Kommentarer inaktiverade.